Regulamin usług


profesjonalna archiwizacja kaset wideo
 1. Usługa polega na konwersji materiałów wideo (wraz ze ścieżką dźwiękową) zapisanych na taśmach magnetycznych, do formatu cyfrowego w celu zabezpieczenia ich długowieczności oraz wygody odtwarzania i przechowywania.
 2. Nagrania przyjmowane są na taśmach magnetycznych w standardach VHS, VHS-C, SVHS, SVHS-C, zapisanych w systemach PAL/SECAM/NTSC oraz Video8, Hi8, Digital8, MiniDV zapisanych w systemie PAL, zawierających do dwóch ścieżek dźwiękowych.
 3. Wartość usługi jest obliczona w oparciu o ceny podane w cenniku na stronach www. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 4. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zlecenia. Dane te nie będą przetwarzane, archiwizowane ani udostępniane osobom trzecim.
 5. Na nośnik cyfrowy skopiowany zostanie materiał o czasie podanym w formularzu zamówienia. Jeżeli faktyczny czas nagrania jest dłuższy zostanie ono przycięte do długości podanej w formularzu. W przypadku braku pewności co do długości nagrania należy zlecić kopiowanie całej kasety.
 6. Brak informacji o długości nagrań na kasetach jest równoznaczny ze zleceniem kopiowania całego materiału.
 7. Kopiowanie może zostać zatrzymane w przypadku wykrycia braku zapisu na taśmie trwającego dłużej niż 1 minutę (zazwyczaj jest to koniec nagrania). Jeżeli pomimo wystąpienia braku zapisu kopiowanie ma być kontynuowane, należy to wyraźnie zaznaczyć w uwagach do zamówienia.
 8. Liczniki odtwarzaczy VHS nie mogą służyć jako dokładny miernik czasu nagrania, dlatego należy go określić z zapasem 1-2 minut.
 9. Powierzone kasety służą wyłącznie do wykonania kopii na płycie DVD lub innym nośniku cyfrowym, który zostanie przekazany klientowi po zrealizowaniu usługi. Żadne nagrania, ani ich fragmenty nie będą archiwizowane przez Zleceniobiorcę oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
 10. Materiały zostaną przekopiowane w formie, w jakiej zostały dostarczone. Mimo wykorzystania technologii poprawiającej wizualnie jakość kopii (redukcja szumów, korekcja podstawy czasu) nie ma możliwości usunięcia wad obrazu i dźwięku wynikających ze zużycia, procesu starzenia się nośników magnetycznych bądź usterek technicznych.
 11. Zleceniodawca musi posiadać wszelkie prawa autorskie do materiału. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy materiałów dostarczonych do kopiowania, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
 12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku podejrzenia wad prawnych materiałów dostarczonych do kopiowania, jak również w przypadku stwierdzenia wad technicznych dostarczonego nośnika, które mogą grozić uszkodzeniem sprzętu.
 13. Mimo iż Zleceniobiorca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa całego procesu, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty nagrań (np. działanie siły wyższej, uszkodzenie nośnika będącego w bardzo złym stanie technicznym). Zleceniodawca mając świadomość powyższego powinien dysponować kopiami powierzonych materiałów (szczególnie tych o dużej wartości).
 14. W przypadku zlecenia kopiowania na nośnik DVD, kopia wykonana jest na płycie w standardzie DVD-R. Do nagrania wykorzystywany jest nośnik sprawdzonej jakości, a przed oddaniem Zleceniobiorcy kopie są wyrywkowo testowane.
 15. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytania materiału przez niekompatybilne lub wadliwe odtwarzacze DVD, nieprzystosowane do odtwarzania wideo komputery itp.
 16. W przypadku zlecenia kopiowania na nośnik flash lub dysk zewnętrzny, nagranie jest wykonane w formacie MPEG.
 17. Nagranie może zostać zapisane na nośniku powierzonym - pamięci flash lub dysku USB o ile spełnia on wymagania techniczne - interfejs USB 2.0, odpowiednia duża pojemność - przynajmniej 2GB na godzinę nagrania w rozdzielczości SD. Powierzony nośnik powinien być pusty, sformatowany w systemie FAT32 lub NTFS. Jeżeli na nośniku znajdują się jakieś dane, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.
 18. Płatność za usługę następuje w momencie odbioru zlecenia. Jeżeli usługa realizowana jest wysyłkowo, płatność następuje przy odbiorze przesyłki lub w formie przedpłaty na konto Zleceniobiorcy przed wysłaniem materiałów. Zleceniodawca otrzymuje wszystkie taśmy źródłowe oraz kopie na płytach DVD-R lub pamięci flash w ilości określonej w zamówieniu.
 19. Zleceniobiorca powinien sprawdzić poprawność otrzymanych kopii cyfrowych w terminie 14 dni od odbioru zlecenia.

Używamy cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.  Zrozumiałem